• Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Huy
  • Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Huy
  • Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Huy

Chi tiết sản phẩm

  • Buồng đếm WBC , RBC cho máy Mindray BC 3000 Plus , Mindray BC 3200
  • Giá: Liên hệ
  • Mã số:
  • Mô tả sản phẩm: