• Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Huy
  • Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Huy
  • Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Huy

Chi tiết sản phẩm

  • HOÁ CHẤT HUYẾT HỌC HÃNG NEOMEDICA - SERBIA
  • Giá: Liên hệ
  • Mã số:
  • Mô tả sản phẩm:

 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC HUY hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng Bảng Giá Hoá chất sử Dụng cho máy Huyết Học như sau:

Hoá chất huyết học NEO Medica dùng cho máy MinDray BC 3200
STT Tên Sản Phẩm Qui Cách  
1 Dung Dịch Pha Loãng Neo - Diluent BC3 Thùng / 20000 ml  
2 Dung Dịch Rửa Neo - Rinse & HGB Rif Can / 20000 ml  
3 Dung Dịch Phá Hồng Cầu Neo - Lyse BC3 Chai / 500 ml  
         
Hoá chất huyết học NEO Medica dùng cho máy Nihon Kohden-Celltac α
STT Tên Sản Phẩm Qui Cách  
1 Dung Dịch Pha Loãng Neo - Diluent NK Thùng / 20000 ml  
2 Dung Dịch Rửa Neo - Cleanac NK Can / 5000 ml  
3 Dung Dịch Phá Hồng Cầu Neo - Lysis NK Chai / 500 ml  
         
Hoá chất huyết học NEO Medica dùng cho máy CD 1700 - CD 1800
STT Tên Sản Phẩm Qui Cách  
1 Dung Dịch Pha Loãng Neo - Diluent CD3 Thùng / 20000 ml  
2 Dung Dịch Rửa Neo - Detergent CD3 Thùng / 20000 ml  
3 Dung Dịch Phá Hồng Cầu Neo - Lyse CD3 Bình / 5000 ml  
         
Hoá chất huyết học NEO Medica dùng cho máy CD 3200
STT Tên Sản Phẩm Qui Cách  
1 Dung Dịch Pha Loãng Neo - Diluent/Sheath  Thùng / 20000 ml  
2 Dung Dịch Rửa Neo - WBC Lyse Chai / 1000 ml  
3 Dung Dịch Phá Hồng Cầu Neo - HGB/NOC Lyse Bình / 4000 ml  
         
Hoá chất huyết học NEO Medica dùng cho máy CD 3700
STT Tên Sản Phẩm Qui Cách  
1 Dung Dịch Pha Loãng Neo - Diluent CD 5 Thùng / 20000 ml  
2 Dung Dịch Rửa Neo - Detergent CD 5 Thùng / 20000 ml  
3 Dung Dịch Phá Hồng Cầu Neo - WIC/HGB Lyse  Thùng / 4000 ml  
4 Dung Dịch Phá Hồng Cầu Neo - Sheath  Thùng / 20000 ml  
         
Hoá chất huyết học NEO Medica dùng cho máy NEO NCC 5500
STT Tên Sản Phẩm Qui Cách  
1 Dung Dịch Pha Loãng Neo - U - Sheath Thùng / 20000 ml  
2 Dung Dịch Rửa Neo - U - Diluent Thùng / 20000 ml  
3 Dung Dịch Phá Hồng Cầu Neo - U - Stain Chai / 04 ml  
4 Dung Dịch Phá Hồng Cầu Neo - Lyse WHP Chai / 1000 ml  
5 Dung Dịch Phá Hồng Cầu Neo - Cleanser Thùngi / 10000 ml  
         
Hoá chất huyết học NEO Medica dùng cho máy NCC 2310 và NCC 1211
STT Tên Sản Phẩm Qui Cách  
1 Dung Dịch Pha Loãng Neo - Diluent AC Thùng / 20000 ml  
2 Dung Dịch Rửa Neo - R - Cleaner Can / 5000 ml  
3 Dung Dịch Phá Hồng Cầu Neo - Lysis AC Chai / 500 ml  
         
Hoá chất huyết học NEO Medica dùng cho máy NCC 51
STT Tên Sản Phẩm Qui Cách  
1 Dung Dịch Pha Loãng Neo - Diluent A Thùng / 20000 ml  
2 Dung Dịch Rửa Neo - Detergent A Thùng / 20000 ml  
3 Dung Dịch Phá Hồng Cầu Neo - Sheath A Thùng / 20000 ml  
         
Hoá chất huyết học NEO Medica dùng cho máy Sysmec XT 1800i/ XT2000i
STT Tên Sản Phẩm Qui Cách  
1 Dung Dịch Pha Loãng  Neo - Diluent - ST    20L Thùng / 20000 ml  
2 Dung Dịch Phá Hồng Cầu Neo-FB-Lyser     5L Thùng / 5000 ml  
3 Dung Dịch Phá Hồng Cầu Neo - SLS Lyser  5L Thùng / 5000 ml  
4 Dung Dịch Phá Hồng Cầu Neo- 4D -Lyser  42ml Chai / 42 ml  
5 Dung Dịch Phá Hồng Cầu Neo- 4D - Lyser  5L Thùng / 5000 ml