• Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Huy
  • Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Huy
  • Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Huy

Chi tiết sản phẩm

  • HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC MINDRAY M30 , M53
  • Giá: Liên hệ
  • Mã số:
  • Mô tả sản phẩm:

M – 30D Diluent   

Thùng

20L

Mindray – Trung Quốc

 

M – 30R Rinse

Thùng

20L

Mindray – Trung Quốc

 

M – 30 CFL Lyse 

Chai

500mL

Mindray – Trung Quốc

 

 

 

 

 

 

M – 53 Diluent 

Thùng

20L

Mindray – Trung Quốc

 

M – 53 Leo I Lyse

Chai

1L

Mindray – Trung Quốc

 

M – 53 Leo II Lyse

Chai

200mL

Mindray – Trung Quốc

 

M – 53 LH Lyse 

Chai

500mL

Mindray – Trung Quốc

 

M – Cleanser 

Chai

1L

Mindray – Trung Quốc