• Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Huy
  • Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Huy
  • Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Huy

Chi tiết sản phẩm

  • Kim hút mẫu cho máy sinh hoá BS 200 , BS 200E
  • Giá: Liên hệ
  • Mã số:
  • Mô tả sản phẩm: