• Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Huy
  • Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Huy
  • Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Huy

Chi tiết sản phẩm

  • QUE THỬ NƯỚC TIỂU CÁC LOẠI
  • Giá: Liên hệ
  • Mã số:
  • Mô tả sản phẩm:
01 Que thử nước tiểu URS11TS Teco-Mỹ Hộp 100
02 Que thử nước tiểu URS10TS Teco-Mỹ Hộp 100
03 Que thử nước tiểu Misson10TS Acon-Mỹ Hộp 100
04 Que thử nước tiểu Misson11ATS Acon-Mỹ Hộp 100
05 Que thử nước tiểu Medi-test combi 11TS Uryxxon-Đức Hộp 100
06 Que thử nước tiểu 10 TS Siemens Multistix  Bayer-Đức Hộp 100
07 Que thử nước tiểu Combina 13TS Human Đức Hộp 100
08 Que thử nước tiểu Combu Roche Đức Hộp 100
09 Que thử nước tiểu LabStrip 11TS Hungary Hộp 150
10 Que thử nước tiểu Combi Screen 11TS Đức Hộp 100
11 Que thử nước tiểu Dirui H10 Anh Hộp 100
12 Que thử nước tiểu Dirui A10 TQ Hộp 100
13 Que thử Uri-Screen 11TS Đức Hộp 150